‘Zeytinlikler çıkar gruplarına teslim ediliyor’

Manisa Tarım İl Müdürlüğü’nün olumsuz görüş bildirmesine rağmen Soma ilçesinde, Kolin Kömürlü Termik Santrali için 388 bin metrekarelik zeytinlik kamulaştırılacak.

İktidara yakınlığıyla bilinen Kolin şirketi için yapılacak kamulaştırmaya Manisa Barosu’ndan tepki geldi. Manisa Barosu Çevre Komisyonu Başkanı Menderes Hırçıner, Soma’da zeytinlik alanların kamulaştırılarak ekonomik çıkar gruplarına teslim edileceğini söyledi. Hırçıner, zeytinlik sahibi üreticilerden talep gelmesi halinde her türlü hukuki yardımı kendilerine sağlayacaklarını kaydetti.

Termik santral için zeytinlik kamulaştırmanın yürürlükteki diğer kanunlarla çeliştiğini belirten Menderes Hırçıner şunları söyledi:

“Zeytinciliğin Islahı Hakkındaki Kanun’un 20. maddesi uyarınca zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede, zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin gelişimine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Yine aynı kanunun 14. maddesine göre zeytinliklere her çeşit hayvan sokulması, yerleşim sahaları hariç zeytin sahalarına en az 1 kilometre yakınlıkta koyun ve keçi ağılı yapılması dahi yasaktır. Hal böyleyken siz kalkıp ülkemizin en değerli zeytin alanlarının içerisine termik santral yapımı için Bakanlar Kurulu kararı alıp kamulaştırma yapıp insanların elinden zorla tarım alanlarını almaya ve birtakım ekonomik çıkar gruplarına teslim etmeye kalkıyorsunuz.”

Türkiye topraklarının ancak yüzde 27,7’sinin tarım alanı olarak kullanılabildiğini belirten Hırçıner, “Bu tarım alanlarından ancak yüzde 3’ünde, 800 bin hektarda zeytin üretimi yapılabilmekte. Ege Bölgemizde ülkemizdeki zeytinin yüzde 50’si üretilmekte. Korunması, hatta üretimin artırılması zorunlu.” diye konuştu.

Zeytinliklerin enerji yatırımına açılma girişiminin sebebi hakkında ise Hırçıner şunlar ileri sürdü: “Meclis gündemindeki yasa tasarısıyla 25 dönümden küçük zeytinlikler, Zeytin Alanlarının ve Zeytinciliğin Islahı Kanunu’nun koruma şemsiyesinden çıkarılıyor ve enerji yatırımlarına açık hale getiriliyor. Bu durum insanın aklına, ülkemiz zeytinlik alanlarının bundan sonra yağmalanması için iştahı kabarık vaziyette bekleyen rant odaklarının, dört gözle ve ellerini ovuşturarak bekledikleri gerçeğini getiriyor. Biz Manisa Barosu Çevre Komisyonu olarak bu yapılanlara karşıyız. Üreticilerimizden talep gelmesi halinde her türlü hukuki yardımı sağlamaya hazırız.”