Zararı büyüyen AA’ya bütçeden 144 milyon lira aktarıldı

Hazine Müsteşarlığı’nın raporuna göre Anadolu Ajansı (AA) geçen yıl 105 milyon lira zarar etti. Ajansın açığını kapatmak için Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü bütçesinden 112 milyon lira aktarıldı.

Son üç yılda AA’ya aktarılan paranın toplamı ise 386,9 milyon lira. 2013’te abone geliri ise sadece brüt 28,5 milyon lira oldu.

Zaman’ın haberine göre ayrıntılar şöyle:

Sahipsiz hisselerinin kanuna aykırı şekilde devredildiğine yönelik iddialarla gündeme gelen Anadolu Ajansı’nın (AA) yıllık malî istatistikleri açıklandı. Hazine Müsteşarlığı’nın raporuna göre kurum, geçen yıl 105 milyon lira faaliyet zararı açıkladı. Aynı yıl ajansa Başbakanlık Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü bütçesinden 112 milyon lira kaynak aktarıldı. Bu kaynak sayesinde 9 milyon lira kâr elde etmiş sayıldı. 2014’te ise kuruma aktarılan kaynak geçen yıla göre yüzde 28 artışla 144 milyon liraya yükseldi.

Sayıştay denetim raporlarında Anadolu Ajansı’nın, sahibi bilinmeyen yüzde 25,65’lik hissesinin devlete intikal ettirilmesi gerekirken ajansın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk’e sadece 12 bin 825 liraya devredilmesi suretiyle devletin gelir kaybına uğratıldığı tespiti yapılmıştı. Öztürk, geçen şubat ayında Resmî Gazete’de yayımlanan ‘torba kanun’un ardından üzerindeki hisseleri kurumun tüzel kişiliğine bedelsiz olarak devretmişti.

Hazine Müsteşarlığı’nın 2013 yılına ait verileri açıkladığı yeni raporunda ilk defa Anadolu Ajansı’nın faaliyet gelirleriyle Basın Enformasyon bütçesinden aktarılan kaynak ayrı ayrı gösterildi. Anonim şirket statüsünde faaliyet gösteren ajansın yüzde 47,75’lik hissesi Hazine’ye ait.

Hissedarların vefat etmeleri ve mirasçıların takip etmemeleri sebebiyle Ajans hisselerinin bir kısmının sahipleri bilinmiyor. Kuruluşun toplam giderlerinin yüzde 79’luk bölümünü personel giderleri oluşturuyor. Bilanço detaylarına göre ajansın özkaynakları 20,9 milyon lira. Kısa vadeli yabancı kaynaklar 18 milyon, uzun vadeli yabancı kaynaklar ise 9,4 milyon lira. Abonelerden 2013’te 28,4 milyon lira tahsil eden AA’nın satışlarının maliyeti ise 111 milyon lira oldu. Faaliyet zararı 105,7 milyon lira olarak gerçekleşti. Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü bütçesinden aktarılan 112,5 milyon lira sayesinde şirket 9 milyon lira kâr elde etti. Son üç yılda AA’ya aktarılan bütçenin toplamı 386,9 milyon lirayı buldu. Hazine’nin raporunda yer alan bilgilere göre ajansı 2011’de 636, 2012’de 726, 2013’te ise 1.138 günlük servis etti. İletilen günlük fotoğraf sayısı da 1.260 oldu. Ajansın toplam çalışan sayısı 2010’da 654, 2011’de 585, 2012’de 570.

Anadolu Ajansı’na kaynak aktarımı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 24. maddesine göre yürütülüyor. Buna göre Genel Müdürlük, kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki ödeneği aşmamak üzere, Anadolu Ajansı ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmaya yetkili. Basın Enformasyon, başbakan veya görevlendireceği bakan adına Anadolu Ajansı’nın bütçesini, kadrosunu ve bunların uygulanmasını denetlemeye yetkili.

Anadolu Ajansı’nın bütçesinin büyük bölümünü Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü bütçesinden aktarılan kaynağın oluşturması Sayıştay tarafından da eleştirilmişti. Sayıştay’ın 2012 denetim raporunda Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü bütçesinden aktarılan tutarların AA’nın yıllık gelirleri içerisindeki payının çok yüksek olduğuna, 2012 yılında yüzde 95,3’e ulaştığına dikkat çekilmişti. Raporda, “Yine bu aktarılan tutarların 2012 yılı için yarısına yakınının haber sözleşmesi karşılığı olmayıp transfer niteliği taşıması, AA’nın genel müdürlük kanalıyla devlet bütçesinden sübvanse edildiği anlamına gelmektedir.” tespitinde bulunulmuştu.