YÖK'ten akademisyenlere medyaya demeç verme kısıtlaması

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), öğretim görevlilerinin basın, haber ajansları ile radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ve demeç vermesine sınırlandırmalar getirdi.

Bu yapılan değişiklikle, öğretim görevlileri bilimsel olmayan konularda, yetkisi olmadığı durumlarda yazılı ve görsel basına resmî konularda demeç veremeyecek. Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği”ne dair değişikliklikle yönetmeliğin 3’üncü maddesine ‘ö’ ve ‘p’ bentleri eklendi. Yeni eklenen ‘ö’ bendine göre, “Bilimsel tartışma ve açıklamalar dışında, yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına resmi konularda bilgi veya demeç vermek” disiplin cezasını gerektirecek.