Yeni savcılar, yolsuzluk dosyası içeriklerinin yok edilmesini emretmiş

Şüphelileri arasında Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu soruşturmaya sonradan atanan 3 Cumhuriyet Savcısının, yasaya rağmen 15 Aralık 2013 tarihinden sonraki iletişim tespit tutanaklarının imhasını Emniyet’e emrettikleri ortaya çıktı.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda 135’inci maddesinde iletişim içeriklerinin yok edilebilmesi için kovuşturmaya yer olmadığına dair savcılık kararı veya hakim onayı gerekiyor.

25 Aralık soruşturması’na bakan savcı Muammer Akkaş’ın görevden alınmasından sonra dosyaya atanan 3 yeni soruşturma savcısı, emniyete 8 Ocak 2014 tarihinde yazılı bir talimat gönderdi. Talimat yazısının altında Cumhuriyet Savcıları İsmail Uçar, İrfan Fidan ve Murat Çağlar’ın imzası bulunuyor.

Yazıda, Emniyet Müdürlüğü’nün soruşturmaya ilişkin 15 Aralık 2013’te fezleke hazırlandığı ve savcılığa teslim ettiği belirtildi. Ardından da fezlekenin hazırlandığı tarihten sonraki telefon dinleme, iletişimin tespiti ve fiziki takip işlemlerinin sonlandırılması ve savcılık nezaretinde imha işlemi uygulanması istendi.

Soruşturmayı yürüten savcılardan İsmail Uçar, İrfan Fidan ve Murat Çağlar’ın gönderdiği yazıda, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu 2012/656 soruşturma no’lu ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve ihaleye fesat karıştırmak’ suçlarıyla ilgili dosya evrakı, 15 Aralık 2013 tarihinde emniyet müdürlüğünüz tarafından fezlekeye rapten (bağlı olarak) gönderilmiş olmakla, daha önce Başsavcılığımızın talebi ile mahkeme kararlarına istinaden yapılan telefon dinleme, iletişim tespiti ve fiziki takip işlemlerinin 15 Aralık 2013 tarihi itibariyle sonlandırılarak imha işlemlerinin Başsavcılığımız nezaretinde yapılması, müteakip evrakın Başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur.” ifadelerine yer verildi.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda 135’inci maddesinde ‘İletişim içeriklerinin yok edilmesi’ başlığı altında bu konuya ilişkin yasal şartlar yer alıyor. Maddenin 3’üncü bendinde iletişim içeriklerinin yok edilebilmesi için kovuşturmaya yer olmadığına dair savcılık kararı veya hakim onayının olması gerektiği bildiriliyor.

(1) 135 inci Maddeye göre verilecek karar gereğince Cumhuriyet savcısı veya görevlendireceği adlî kolluk görevlisi, telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşların yetkililerinden iletişimin tespiti, dinlenmesi veya kayda alınması işlemlerinin yapılmasını ve bu amaçla cihazların yerleştirilmesini yazılı olarak istediğinde, bu istem derhâl yerine getirilir; yerine getirilmemesi hâlinde zor kullanılabilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır.

(2) 135 inci Maddeye göre verilen karar gereğince tutulan kayıtlar, Cumhuriyet Savcılığınca görevlendirilen kişiler tarafından çözülerek metin hâline getirilir. Yabancı dildeki kayıtlar, tercüman aracılığı ile Türkçe’ye çevrilir.

(3) 135 inci Maddeye göre verilen kararın uygulanması sırasında şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ya da aynı Maddenin birinci fıkrasına göre hâkim onayının alınamaması halinde, bunun uygulanmasına Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl son verilir. Bu durumda, yapılan tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtlar Cumhuriyet savcısının denetimi altında en geç on gün içinde yok edilerek, durum bir tutanakla tespit edilir.

(4) Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde soruşturma evresinin bitiminden itibaren, en geç onbeş gün içinde, Cumhuriyet Başsavcılığı, tedbirin nedeni, kapsamı, süresi ve sonucu hakkında ilgilisine yazılı olarak bilgi verir.