Kamusal alanların otopark talanına açılması için yeni formül

Çevre Şehircilik Bakanlığı Otopark Yönetmeliği’nde değişikliğe hazırlanıyor.

Yeni yönetmelik taslağı ile yol, meydan, yeşil alan, park, kamu kurum ve kuruluşlara ait her yer otopark olabilecek. Taslakta, otoparklar, sosyal donatı fonksiyonundan çıkarak gayrimenkul değerine dönüşüyor. Taslak, her yerin otopark alanı olabilmesine ve otopark ihtiyacının da kamu eliyle ticarileştirilmesine yol açıyor. Taslak aracılığıyla belediyeler meclis kararı alarak bölgenin artan otopark ihtiyacını karşılamak üzere; sosyal donatı alanı dışındaki kullanımlara haiz parselleri kamulaştırabilecek. Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ali Hacıalioğlu otoparkların satışına da imkân tanıyan bu taslağın, otopark ihtiyacı adı altında kamusal alanların satışı anlamına geldiğine dikkat çekti. Hacıalioğlu, “Bu taslak kabul edilemez bir taslak. Bu taslakla otopark sorunu bile ticarileştirilmiş olacak. Otopark alanlarının satışını öngören bu tasarının kabul edilmesi kamusal alanın pazarlanması anlamına geliyor.

Otoparka bir gayrimenkul değeri olarak bakılıyor. Katlı otopark inşaatı yapılıyor, sonra kat kat ya da bölüm bölüm satılabiliyor.Örneğin mahalledeki bir otoparkta yer satın alınabilecek dolayısıyla kamusal alan azarlanmış olacak” diye konuştu. Hacıalioğlu, kamunun zarara uğratıldığı bu taslakla, kentsel toprakların koruma ve kullanma dengesinin bozulacağı ve egzoz salımının tehlikeli bir boyuta ulaşmasına neden olacağını belirtti.

Taslağın kamu elinde bulunan arazilerin farklı yöntemlerle elden çıkartılmasına neden olacağını ve gelecekte yapılacak olan plan çalışmalarında
farklı kentsel donatı elde etmek için kamu kurumlarının, kamulaştırma yoluna gitmek zorunda kalacağını söyleyen Hacıalioğlu, “Böylece, kamu bu alandaki arazilerini elden çıkardığı için kamulaştırma yöntemi ile yeni araziler almak zorunda kalacak’’ dedi.

Cumhuriyet’in haberi burada:
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/105999/Kamusal_alanlarin_talana_acilmasi_icin_yeni_formul.html