İtirazlar büyüyor: TÜSİAD'dan demokrasi muhtırası

TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz son dönemde başta Koç grubu şirketleri olmak üzere kesilen rekor vergi cezalarıyla ilgili, “Hukukun üstünlüğüne riayet edilmeyen yargı normları AB düzenlemeleriyle çalışmayan, vergi cezalarıyla şirketler üzerinde baskı kurulan, ihale yasası onlarca kez değiştirilen bir ülkeye yabancı sermaye gelmez arkadaşlar.” dedi.

TÜSİAD’ın 44. Olağan Genel Kurulu’nda üyelere seslenen başkan Muharrem Yılmaz, HSYK değişikliği teklifine de değindi.

“HSYK’yı düzenleyen yeni kanun teklifinden de büyük rahatsızlık duyuyoruz” diyen Yılmaz, “Son günlerde izlediğimiz çatışma, yürütmenin yargı üzerindeki etkisini arttırarak aşılmaya çalışılmaktadır” ifadesini kullandı.

İnternette özgürlük sınırlarını düzenleyen kanun tasarısına ilişkin konuşan Yılmaz, “iletişim özgürlüğü üzerine, kara bir bulut gibi çökeceği görüşü hayli yaygın. Torba Tasarı, internette sansür uygulamalarını artıracak nitelikte bir düzenlemeye doğru yöneliyor” diye söyledi.

Yılmaz’ın konuşmasından satırbaşları:

Erklerin çatışmasını birbirleri üzerindeki etkisini arttırarak çözemeyiz. Tepkisel adımlarla değil çağdaş normlarla çözebiliriz. Anayasal reformla bu sorun halledilebilir. Hukukun üstünlüğüne riayet edilmeyen yargı normları Ab düzenlemeleriyle çalışmayan, vergi cezalarıyla şirketler üzerinde baskı kurulan, ihale yasası onlarca kez değiştirilen bir ülkeye yabancı sermaye gelmez arkadaşlar.

Siyaset dışı örgütlenmelerin devlet kurumları aracılığıyla siyaseti etkilemeye çalışması hepimizi tedirgin ediyor. Birbiri ardına hazırlanan birtakım kanunlar bizi tereddüte düşürüyor. İnternette özgürlük sınırlarını düzenleyen kanun tasarısının iletişim özgürlüğü üzerine kara bir bulut gibi çökeceği görüşü hayli yaygın. Torba tasarı internette sansür uygulamalarını artıracak nitelikte bir düzenlemeye doğru yöneliyor.

Bu düzenleme hazırlığının bir an önce AİHM’in tanımladığı ifade özgürlüğü kriterlerini içeren Ab standartlarında bir yapıyla değiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

HSYK’yı düzenleyen yeni kanun teklifinden de büyük rahatsızlık duyuyoruz. Son günlerde izlediğimiz çatışma, yürütmenin yargı üzerindeki etkisini arttırarak aşılmaya çalışılmaktadır. Çözüm, yargı bağımzsızlığı ve Kopenhag kritelerine uygun bir anayasal reformdur. Bu iki örnek tek başına yeterli olabilecekken bir de ülkenin başbakanı dahil vatandaşların mahremiyetinin kolayca ihlal edilebildiği, adil yargılama hakkından kolayca mahrum edilebilecekleri inancının yerleşik haline geldiğini, Türkiye’nin ağır yolsuzluk iddialarının üzerinden hukukla gelemediğini gösteren bir tablo Türkiye’ye yatırım yapan ülkelerde Türkiye hangi dünyaya ait tarzında bir soru oluşturmasını kabul edebilir misiniz? Türkiye’nin prestijli bir ülke olması için sarf ettiğimiz gayretler boşa çıkmış olmayacak mı?

Sıkıntı erkler arasında bir çatışmaya dönmüş durumda. Bu sorunu erklerin üzerindeki baskıyı artırarak çözemeyiz. Çağdaş, evrensel kabul görmüş normlarda bir anayasal çağrı yapmamız gerektiğini tekrar ediyorum.

Refah düzeyi düşmeye başlayan bir toplumda sorunların çözülme ihtimali de zayıflayacaktır. Farklı ton ve dozlarda da olsa yaşanmak olan kültürel kutuplaşmalara herkesin aklını esir alır. Toplumda biz duygusu zedelenir. Cumhuriyet’in kuruluş harcında bulunan değerleri günümüz değerleriyle birleştirip batı normlarında yaşayabilen eşit ve huzurlu bir toplum olması arzusundayız. Batı standartlarını esas alan bir demokrasiyi yaşamak istiyoruz.

TÜSİAD Başkanı siyasetin ekonomi üzerindeki etkisiyle ilgili da konuştu. Yılmaz, “Türkiye ekonomisi 800 milyar dolara yaklaşan, güçlü bir ekonomidir. Türkiye ekonomisine hakim olan rasyonel siyasi davranışlar ekonomiyi canlandırmak için öncü olmuştur, uzun vadede daha önce de denge sağlamıştır” dedi.

TÜSİAD Başkanı en kısa sürede gerçekleşmesini istedikleri maddeleri şöyle sıraladı:

– Mevcut siyasi dalgalanmaların ve 2014 seçimlerin ekonomi üzerindeki etkisinin bertaraf edilmesi.

– Türkiyeyi terör ve şiddet ortamından kalıcı bir şekilde arındıracak olan çözüm sürecinde şeffaf adımlar atılması

– Avrupa Birliği üyelik sürecinde 3-4 yeni başlık açılması -Yüzde 10 olan seçim barajının azaltılması

– Merkez Bankası’nın yüzde 5 enflasyon hedefinin yakalanması

– Yürüyüş ve gösteri gibi başlıklar gibi temel hak ve özgürlüklerin alabildiğince genişletilmesi.

TÜSİAD’ın toplantı öncesinde dağıtılan 2014’e yönelik öngörülerini içeren raporda, hükümetin yüzde 4 olan tahminine karşılık bu yıl büyümenin yüzde 3,4 olmasının beklendiği ifade edildi. Enflasyonun ise yüzde 7,6 ile hükümetin yıl sonu tahmini olan yüzde 5,3’ün üzerinde kalmasını bekliyor. TÜSİAD’ın işsizlik öngörüsü ise yüzde 10,7 seviyesinde.

Yılmaz’ın konuşmasının tam metni burada.

Yücaoğlu’nun konuşması

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erkut Yücaoğlu, “Türkiye markası, belirgin hatalar sonucunda dört noktada ağır hasar gördü. Birinci hasar dış politikada yaşandı. İkinci hasarı demokrasi ilkesinde yaşadık. Üçüncü hasar, hukuk devleti ilkesinin zedelenmesiyle ortaya çıktı. Dördüncü hasar, bunların neticesinde dövizde meydana geldi” dedi. Gezi olayları ve 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası Türkiye’nin demokraside geriye gittiğine dikkat çeken Yücaoğlu, “Maalesef yükselen Türkiye demokrasi alanında sınıfta kalmış, yetersiz bir demokrasi paketi ve yeni anayasa çalışmalarına da son vererek, kurtarma sınavlarını da elinin dışıyla itmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) 44’üncü Olağan Genel Kurulu’nda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erkut Yücaoğlu, 2013’ün zor bir yıl olacağını hissettiklerini aktararak, “Ama böylesine farklı şeyler yaşadığımız bir dönemi hakikaten beklemiyorduk” dedi. “Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması yargının ve kolluk gücünün altüst olmasıyla sonuçlandı” diyen Yücaoğlu, “Bir tarafta, devlet içinde devlet darbe yapıyor, diğer taraftan yolsuzlukların üzeri örtülüyor iddialarıyla hukuk ve adalet sistemimiz güven bunalımına girdi” ifadesini kullandı.

Yücaoğlu’nun konuşmasının tam metni de burada.