İnternet yasası bazı değişikliklerle yeniden Gül'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün şerh koyarak onayladığı internet yasasında bazı değişiklikler içeren maddelerin de içinde yer aldığı Torba Yasa kabul edilerek yasalaştı. Yasa metni Cumhurbaşkanı Gül’e gönderilecek.

Ancak saat 15.00’da başlayan ve 02.35’de tamamlanan Genel Kurul’da son dakika sürprizi yapıldı. Trafik bilgilerinin Telekominiskasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından istenmesini düzenleyen 16. madde için AKP  Grup Başkanvekili Ahmet Aydın ve arkadaşlarının imzasıyla bir önerge verildi. Önergede “siber güvenlik” ifadesinin madde metninden çıkarılması istenirken, gerekçe “TİB tarafından yalnızca mahkemelerce talep edilen trafik bilgilerinin istenilebilmesi amaçlanmıştır” denildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen “siber güvenlik” içerikli madde şöyleydi:

“Başkanlık, bu kanunun 4. maddesi, üçüncü fıkrası, 5. maddesinin beşinci fıkrası ve 6. maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca siber güvenlikle ilgili bilgileri ve mahkemelerce talep edilen trafik bilgilerini isteyebilir.”

 “Siber güvenlik” içerikli maddenin değişimi ile ilgili önerge AKP oylarıyla Genel Kurul’da kabul edildi. Bu değişikliğin arkasında kamuoyunda oluşan tepkinin ardından Çankaya Köşkü’nden AKP’ye iletilen “bu düzenleme yanlış” mesajının etkili olduğu öğrenildi.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen internet düzenlemeleri özetle şöyle:

– TİB Başkanı, acil durumlarda 4 saat içinde verdiği erişim engelleme kararını, 24 saat içinde bir sulh ceza hâkimine gönderecek.

– Böylece TİB Başkanı’nın bu yetkisi, mahkeme kararı ile sınırlanmış olacak. Hâkim, eğer 48 saatte son kararını açıklamazsa erişimin engellenmesi kararı duracak.

– İstanbul, Ankara ve İzmir gibi birden çok sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde ise suçlara hangi mahkemenin bakacağına HSYK karar verecek.

– Yeni trafik bilgisi tanımı yapılacak. Buna göre, trafik bilgisini taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileri oluşturacak.

– Ayrıca internet trafik bilgisi ancak bir suç soruşturması veya kovuşturması kapsamında mahkemelerce talep edilmesi halinde TİB Başkanlığı tarafından içerik sağlayıcısı, yer sağlayıcısı veya erişim sağlayıcısından alınarak verilecek.