İhale yasasında 32 değişiklik yetmedi; sıra yönetmeliklerde

Hükümetin bugüne kadar 32 değişiklik yaptığı Kamu İhale Yasası’nın yönetmelik ve tebliğleri de değiştiriliyor. Yasa “delik deşik” olurken Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nden Kamu İhale Genel Tebliği’nde yapılacak değişikliklere kadar 10 taslak hazırlandı. Taslaklar görüş için kurumlara gönderildi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Kamu İhale Kurumu’na gönderdiği yazıda, “Ne söylersek söyleyelim, göndermiş olduğumuz görüşler yasaya aykırılık gerekçesiyle kurumunuzca değerlendirmeye alınmayacak” siteminde bulundu. TMMOB, şimdiye kadar İhale Yasası’nda yapılan değişiklikleri de listeledi. Yasada en fazla değişiklik “kapsam” ve “istisnalara” ilişkin maddelerde yapıldı. Bu maddeler neredeyse her yıl değiştirildi.

CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin soru önergesini yanıtlayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Yasası’nda bugüne dek toplam 32 kez değişiklik yapıldığını bildirdi.

Yasanın ardından tebliğ ve yönetmelikleri değiştirmek için de adım atıldı. Kamu İhale Kurumu, “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”, “Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”, “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”, “Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliği”, “Kamu İhale Genel Tebliği”nde değişiklik yapılmasına dair toplam 10 taslağı görüş için TMMOB’ye gönderdi. TMMOB, “kamuoyunun dikkatlerinden kaçırılarak torba yasalarla” yapılan değişikliklerden sonra yönetmelikler hakkında görüş istenmesinin ne hukuki ne de demokratik katılımcılık anlamında konuya bir katkısının olmayacağına dikkat çekti.

TMMOB, Kamu İhale Kurumu’na gönderdiği yazıda, “Bugün temel yasalar dahil, hiçbir kanun ve diğer düzenleyici işleme bırakın toplumun katılmasını milletvekilleri dahi bilgi sahibi olamamaktadır. Kamuoyu tarafından‘torba’ yasalar olarak adlandırılan bir yasa içine gizlenmiş Kamu İhale Yasası hakkında bugün ne söylersek söyleyelim, göndermiş olduğumuz görüşler yasaya aykırılık gerekçesi ile kurumunuzca değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu bir ironidir ve bunu yaşamaktan büyük üzüntü duymaktayız” denildi. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde yapılacak değişiklikle, mühendis ve mimarların yapım ihalelerinin dışında bırakıldıklarına işaret eden TMMOB, “Sonuç olarak, taslaklarda asıl işi yapmalarına karşın mühendis ve mimarların belgeleri 1/5 değerine indirilmiş ve ihalelere girmeleri imkânsız hale getirilmiştir” görüşünü dile getirdi.

TMMOB, şimdiye kadar Kamu İhale Yasası’nda yapılan değişiklikleri de derledi. Buna göre, 70 maddeden oluşan yasanın neredeyse değişmeyen hükmü kalmadı. Yasanın “kapsam” ve “istisnalar”başlıklı 2. ve 3. maddeleri neredeyse her yıl değiştirildi. Maddelerde, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011 ve 2012 yıllarında değişiklikler yapıldı. Yasanın kapsamı sürekli daraltıldı. Yasanın 4. maddesi 2003 ve 2008 yıllarında değişikliğe uğradı. 5 ve 6. maddeler birer kez, 8. madde iki kez, 10. madde 4 kez değiştirildi. Ek fıkralar eklendi. 11. madde iki kez, 13, 14 ve 18. maddeler birer kez, 20, 21 ve 22. madde ikişer kez değişti. 24, 25, 26, 27, 28, 33 ve 34. maddeler de birer kez değiştirildi. 35. madde iki kez, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47. maddeler birer kez, 48. madde iki kez, 52. madde bir kez, “Kamu İhale Kurumu’na” ilişkin 53. maddede ise tam beş kez değişiklik yapıldı. 54. madde iki kez, 55, 56, 58, 60, 61. maddeler bir kez, 62. madde üç kez, 63 ve 65. maddeler bir kez değişikliğe uğradı. Bu değişikliklerle de yetinilmedi. Ek-1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. maddeler eklendi.“İstisnalar” bu hükümlerle genişletildi. Geçici maddeler çoğaltıldı. Geçici 4. maddeye 5 fıkra eklendi. Geçici 7, 8, 9, 10,11, 12, 13 14, 15. maddeler geldi. Tüm bu değişiklikler ve eklemeler de ya “torba yasa” ile ya da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapıldı. AKP yasada bu değişiklikleri yapabilmek için tam 9 kez yasa değişikliği gerçekleştirdi. Bir kez de KHK ile değişiklik yapıldı. TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı da “Artık bu yasaya Kamu İhale Yasası demek yanlış olacaktır. Kamu alım ve satımlarında yolsuzluğu önleme, sağlıklı ve kaliteli yapılar inşa etmek amacıyla kabul edilen yasa, tersi bir amaca hizmet etmektedir” dedi.