HSYK isyanı 2'nci daireye de sıçradı

HSYK 2. Daire Başkanı Nesibe Özer, HSYK Yasası’nı eleştirerek, “Bakan özel yetkili bakan haline getirilmekte, HSYK ise bakanlığa bağlı bir genel müdürlük haline getirilmektedir” dedi.

HSYK 2. Daire Başkanı Özer, HSYK Kanunu’nda yapılmak istenilen değişikliklere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Demokratik hukuk devleti için bağımsız ve tarafsız yargının şart olduğunu vurgulayan Özer, “Bunun için de Kurulun da bağımsız, tarafsız olması gerekir. Kurul üyeleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatına göre görev yapabilmelidir. Yasama üzerinde etkin olan yürütmenin yargı üzerinde de gücü artırılırsa kuvvetler ayrılığı büyük zarar görür. Check-balance dengesi kalmaz” dedi.

AB ilerleme raporlarında HSYK’da bakan ve müsteşarın varlığı eleştirilirken, bağımsız bir erk olması gereken yargıda yürütmenin üyesi olan Adalet Bakanının yetkilerinin olağanüstü artırıldığını ifade eden Özer, şöyle devam etti: “HSYK Genel Kurulu’na ait birçok yetki bakana geçmektedir. Güncel bir benzetme yapılacak olursa bakan özel yetkili bakan haline getirilmekte, HSYK ise bakanlığa bağlı bir genel müdürlük haline getirilmektedir. Evrensel hukuk ilkeleri uyarınca AB ilerleme raporlarında yapılan eleştiriler üzerine Adalet Bakanından alınarak HSYK’ya bağlanan teftiş kurulunun yeniden Adalet Bakanına bağlı hale getirilmesi ciddi bir demokratik geri dönüştür.”

Özer, “Türkiye Adalet Akademisi’nde bakanın yetkileri artırılarak belirleyici hale getiriliyor ki, bu durum özerk olması gereken Akademi açısından son derece sakıncalıdır. HSYK’da ve Türkiye Adalet Akademisi’nde görev yapanların yasayla doğrudan görevlerine son verilmesi demokratik hukuk devletinde kabul edilemez bir durumdur” dedi.

Özer, getirilen ilk teklife göre bazı olumlu düzenlemeler yapılmasına rağmen Meclis’te kabul edilen kanundaki pek çok düzenlemenin bu haliyle de anayasaya açıkça aykırı olduğunu iddia ederek, “Kuvvetler ayrılığını, yargı bağımsızlığını ortadan kaldırabilecek niteliktedir” ifadesini kullandı.