Dink davasında MİT ‘devlet sırrı’na sığındı, bilgi vermedi

Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili Ogün Samast’ın yargılandığı davada ilginç bir gelişme yaşandı. TBMM’den gelen evrakların ‘devlet sırrı’ olup olmadığı sorulan MİT, görüş bildirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Bunun üzerine MİT’e tekrar yazı yazılmasına karar veren mahkeme, “Net görüşünü bildir ya da bildirebilecek merciyi açıkla.” dedi.

Mahkeme Başkanı Celal Ünal, davanın Hrant Dink ana dosyası ile birleştirilmesine ilişkin sanık ve mağdurlardan görüşlerini sordu. Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, Samast Davası ile ana davanın aralarında hukuki ve fiili bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmesini talep etti. Samast’ın avukatı Ayhan Bengü ise davanın birleştirilmemesini istedi.

Dosyaya gelen evrakları okuyan Başkanı Ünal, Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığı’ndan 9 Haziran 2014 tarihli yazı ekinde MİT Müsteşarlığı’nın 4 Haziran 2014 tarihli yazısının geldiğini söyledi. Mahkeme Başkanı Ünal, MİT’in yazısının daha önceki yazılara benzer nitelikte olduğunu, söz konusu CD’deki içeriğinin iddia niteliğinde hususlar içermesi nedeniyle devlet sırrı niteliğinde olup olmadıklarına ilişkin müsteşarlıklarınca görüş bildirilmesinin mümkün olmadığı sonucuna ulaşıldığının belirtildiğini söyledi. Gelen evraka ilişkin söz isteyen avukat Bakırcıoğlu, “Daha önce de celselerde beyan etmiştik. Dink cinayetini işleyen örgütlü yapının üst yapılanmasının ve bağlantılarının açığa çıkarılmasına hizmet edecek, doğrudan ya da dolaylı her türlü belgenin müşteki taraf olarak bize verilmesi gerektiği kanaatindeyiz.” şeklinde konuştu.

Duruşma sonunda ara kararlarını açıklayan mahkeme, Ogün Samast’ın bulunduğu Kocaeli Cezaevi’ne müzekkere yazılarak duruşmaya katılmak isteyip istemediğinin kendisinden sorulmasına karar verdi. Heyet gelen cevaba göre Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) duruşmaya katılıp katılmayacağının değerlendirilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca MİT Müsteşarlığı’na yeniden yazı yazılarak söz konusu CD’deki içeriğin devlet sırrı niteliğinde olup olmadığının açık ve net bildirilmesini, kendileri açıklama yapamıyorsa konuyla ilgili bilgi verebilecek yetkili merciin belirtilmesine hükmetti. Mahkeme, davayı 17 Ekim’e erteledi. Mahkeme heyeti, MİT tarafından TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu’na gönderilen Dink cinayetine ilişkin bilgilerin de yer aldığı belgelerin ‘devlet sırrı’ niteliğinde olup olmadığının MİT’e sorulmasına daha önceki celsede karar vermişti.