Danıştay'a yürütme tırpanı

Taraf’ın haberi çok önemli, çünkü bu tasarı geçerse Türkiye kuvvetler birliğine birkaz adım birden atacak:

Bakanlar ve oğullarının adının karıştığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından hükümet tarafından değiştirilen Adli Kolluk Yönetmeliği, Meclis gündemini de değiştirdi. Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edilen ve Danıştay’ın yetkilerini tırpanlayacak yasa tasarısı bu hafta Genel Kurulu’na geliyor. Büyük özelleştirme ihalelerini oldu-bittiye getirecek tasarıda, yargılamanın her aşamasında yürütmeyi durdurma talebi “ivedi dava” gerekçesiyle engelleniyor.

Düzenlemenin en dikkat çekici maddesi ise yeni atanacak 32 yeni hâkim kadrosuyla hükümetin bazı davalarda başını ağrıtan Danıştay’ın yapısının değiştirilmesi oldu. AKP’nin, tasarının Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde, karar düzeltme taleplerinde yürütmenin durdurulmasını kaldırılmayı planladığı belirtiliyor.

Hükümet, Adli Kolluk Yönetmeliği’ni değiştirerek soruşturmalarda vali, kaymakam ve emniyet müdürlerinin bilgilendirmesini zorunlu hale getirmişti. Danıştay ise yönetmeliğin yürütmesini durdurmuştu.

AKP, şimdi Danıştay’a “rövanş” niteliğinde olacak yasa tasarısının Meclis görüşmelerini öne çekmeye hazırlanıyor. Tasarının gelecek hafta Meclis gündemine gelmesi bekleniyordu ancak tasarının son gelişmelerin ardından bu hafta Genel Kurul’a gelebileceğine dikkat çekiliyor. Tartışmalı tasarıyla Danıştay’ın özellikle akçeli davalarda yürütmeyi durdurma yetkisi tırpanlanıyor. Meclis adalet Komisyonu’nda kabul edilen yasa tasarısına göre yürütmeyi durdurma talebinin reddinden sonra ikinci kez dava açılamayacak. Bu da “ivedi hallerde” diye tanımlanan davaları kapsadığından büyük özelleştirmelerde oldu-bittiye yol açacak. Komisyonun CHP’li üyesi Ali İhsan Köktürk, hükümetin Adli Kolluk Yönetmeliği’nde Danıştay’ın verdiği karardan rahatsız olduğunu belirterek, “Yürütmenin durdurulması talebi bir emniyet supabıdır. Yargılamanın her aşamasında yürütmenin durdurulması talebinde bulunulabilmeli. Aksi Anayasa’ya aykırı. Yangından mal kaçırır gibi dava görülecek” dedi.

Tasarıyla Danıştay’ın hâkim yapısına da müdahale edilecek. Yeni alınacak 32 hâkim ve kurulacak bir daire ile İdari Dava Daireleri Kurulu’nun yapısı tamamen değişecek.

Kararın düzeltilmesi istemlerinde yürütmenin durdurulmasına ve duruşma yapılmasına karar verilemeyecek. Danıştay ve bölge idare mahkemesinde “kamu görevinin sona ermesi sonucunu doğuran işlemler hariç” olmak üzere kamu görevlileri mevzuatının uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin, temyiz ya da itiraz üzerine verilen kararın düzeltilmesi yoluna gidilemeyecek.

Tasarının getirdiği bir başka tartışmalı düzenleme de “ivedi yargılama” konusunda. İvedi yargılama usulü, ihaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemleri, acele kamulaştırma işlemleri, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi gibi durumlarda uygulanacak. İvedi yargılamalarda dava açma süresi 30 gün olacak.