Daha hafif suçlamayla Yüce Divan’a göndermek için ‘tek tek oylama’ taktiği gündemde

Rüşvet iddiasından rahatsız olan vekillerin, Yüce Divan yönünde oy kullanmasını engellemek isteyen AKP, suçlanan bakanların daha hafif suçlardan Yüce Divan’a gönderilmesinin yollarını arıyor.

4 eski bakanla ilgili kurulan TBMM Soruşturma Komisyonu’nun raporu oylanmasının tam da genel seçim öncesine denk gelmesi nedeniyle sıkıntı yaşayan AKP’de, parti içinde rüşvet iddialarından rahatsız olan milletvekillerinin gizli oylamada Yüce Divan yönünde oy kullanması olasılığı nedeniyle bakanlarla ilgili suçlamaların komisyonda tek tek oylanması üzerinde de duruluyor.

Bu yolla bakanların rüşvet suçu yerine nüfuz suiistimali gibi daha hafif suçlardan Yüce Divan’a gönderilmesinin gündeme gelebileceği kaydediliyor.

Cumhuriyet’te Emine Kaplan’ın haberi şöyle:


4 eski bakanla ilgili rüşvet aldıkları, nüfuz suiistimali yaptıkları suçlamasıyla kurulan TBMM Soruşturma Komisyonu, tanık ve şüphelilerin ifadesinin alınması işlemini tamamladı.

Komisyon Başkanı Hakkı Köylü, bu aşamadan sonra başka dinleme yapılmayacağını belirtirken bakanlarla ilgili kurumlardan istenen yazıların gelmesinin ardından rapor yazma aşamasına geçileceğini söyledi. Muhalefetin, 17 Aralık soruşturmasını yürüten savcı ve emniyet amirlerinin dinlenmesi talebi ise kabul görmedi.

Raporun tamamlanmasının ardından ise komisyonda bakanlarla ilgili Yüce Divan’a gidip gitmeyecekleri konusunda oylama yapılacak. Komisyonun görev süresi 27 Aralık’ta sona eriyor. Ancak TBMM Genel Kurulu çalışmalarına, 23 Aralık 2014 ve 5 Ocak 2015 tarihine kadar iki haftalık ara verilecek. TBMM Genel Kurulu’nun tatil olduğu dönemde komisyonun süresi işlemiyor.

Bu nedenle komisyon raporunun TBMM Başkanlığı’na verilmesi için 8 Ocak’a kadar süresi bulunuyor.

Bakanların Yüce Divan’a sevk edip edilmeyecekleriyle ilgili karar genel kurulda gizli oylamayla ve 276 olan salt çoğunlukla verilebiliyor. AKP içinde çok sayıda milletvekilinin rüşvet iddialarıyla ilgili rahatsız oldukları belirtiliyor.

Gizli oylama nedeniyle AKP içinde yaşanacak fireye göre bakanlardan bazılarının ya da tamamının Yüce Divan’a gönderilebileceği olasılığına dikkat çekiliyor. Ancak genel seçim öncesinde Yüce Divan’a sevk kararının AKP açısından iki yönlü bir etkisinin olacağı kaydediliyor.

Partinin “İddiaları aklamadık, bakanları Yüce Divan’a gönderdik” stratejisiyle seçime gidebileceği belirtilirken, muhalefetin seçim meydanlarında “AKP’nin bakanları Yüce Divan’a sevk edildi, rüşvet ve yolsuzluk tescillendi” propagandası yapmasının AKP’yi zor duruma düşüreceği değerlendirmeleri de yapılıyor.

Parti kulislerinde, komisyonda bakanlarla ilgili yapılacak oylamada tüm suçlamalar için tek oylama yapılması yerine her suçlama için ayrı ayrı yapılması formülü üzerinde duruluyor.

Soruşturma önergesine göre eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, resmi belgede sahtecilik, rüşvet almak ve Kaçakçılık Yasası’na muhalefet etmek; eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, resmi belgede sahtecilik, nüfuz ticareti, rüşvet almak ve gizliliği ihlal etmek; eski AB Bakanı Egemen Bağış, nüfuz ticareti ve rüşvet almak; eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da nüfuz ticareti ve görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor. Nitelikli haller dışında kaçakçılık suçu 5 yıl, resmi belgede sahtecilik suçu 5 yıl, rüşvet suçu 12 yıl, nüfuz ticareti 5 yıl, gizliliğin ihlali 3 yıl, görevi kötüye kullanma 2 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

Bakanlara yöneltilen suçlamalarla ilgili ayrı ayrı oylama yapılması durumunda komisyonda üyeler rüşvet almak, resmi belgede sahtecilik yapmak ve nüfuz ticareti yapmak gibi suçlamalar için ayrı ayrı Yüce Divan’a sevkine gerek olduğu ya da olmadığı yönünde oy kullanacak.

Bu durumda bazı bakanların rüşvet suçundan Yüce Divan’a sevkine gerek olmadığı yönünde karar verilebileceği gibi nüfuz ticareti yönünden Yüce Divan’a sevk edilmesi yönünde karar çıkabilecek. AKP’nin “rüşvet”suçlamasının seçim meydanlarında aleyhinde kullanılmaması için daha hafif suçlamalarla bakanlardan bazılarının ya da tamamının Yüce Divan’a gönderilmesi formülünü gündeme getirebileceği kaydediliyor.