Başyazı: Ey medya! Bu saldırı hepimize, hepinize!

Cumhuriyet Gazetesi’ninin başyazısını paylaşıyorum:


Kanaltürk ve Bugün televizyonlarının ‘kayyum tayini’ bahanesiyle polis tarafından basılması, basın ve ifade özgürlüğüne pervasız bir saldırıdır.

Bu saldırı, bir yayın grubuna yapılmış gibi görünse de hepimize bir gözdağıdır.

Bunun bilincindeyiz.

Söz söyleme özgürlüğümüze direnerek sahip çıkma kararlılığındayız.

Gün; geçmiş tartışmaları, hesaplaşmaları, ayrılıkları konuşma günü değil, bunları özgürce konuşabileceğimiz demokratik zemini yok etmeye çalışan zorbaya ve zorbalığa karşı birlikte olma günüdür.

Bu saldırının hesabı elbette sorulacaktır.

Cumhuriyet Gazetesi olarak zorbaya ve zorbalığa karşı mücadelede taraf olduğumuzu ve en ön safta yer alacağımızı okurlarımıza, kamuoyuna duyuruyoruz.