Az kaldı: AKP, yargıyı tamamen ele geçirme hazırlığında

AKP hükümeti yargıdaki yapılanması çerçevesinde bu kez Danıştay ile Yargıtay’a el attı.

Haberdar sitesinin haberine göre, Yargıtay ve Danıştay’ın yapısını değiştiren yasa taslağı ile ilgili çalışmasını tamamlayan Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin tamamını HSYK aracılığıyla görevden almayı planlıyor.

yargi

Buna göre, Yargıtay’daki 516 üye ile Danıştay’daki 196 üyenin tamamı görevden alınmasının ardından yerlerine de HSYK aracılığıyla yeni üyeler atanacak.

Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görevden alınması işlemi, “Yasa çıktığı an Yargıtay ve Danıştay’da bulunan tüm üyelerin görev süresi son erer” şeklindeki geçici madde ile hayata geçirilecek. Yasanının yürürlüğe girdiği gün 516 Yargıtay ve 196 Danıştay üyesinin tamamı görevden alınmış olacak.

Görevden alınan üyelerin yerine de HSYK tarafından yeni atamalar yapılacak. HSYK’nın son dönemde verdiği kararlar gözönüne alındığında, bu atamalarla Yargıtay ile Danıştay tamamen AKP’nin kontrolüne geçmiş olacak.


Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yasa taslağı, yüksek yargıda taşları yerinden oynatacak. Taslak, iki kurumun tümüyle yeniden yapılandırılmasını öngörüyor:

İlk derece mahkemeleri ile Yargıtay ve Danıştay arasında konumlanan istinaf mahkemeleri, 20 Temmuz’da Türk yargısındaki yerini alacak. Hukuk davalarının yüzde 89’u, ceza davalarının yüzde 91’i, idari davaların yüzde 80’i bu mahkemelerde sonuçlandırılacak. Bu davaların önemli bir kısmı Yargıtay ve Danıştay’a gitmeksizin kesinleşecek. İstinaflar, hukuka uygun bulmadığı mahkeme kararlarını kaldıracak ve yargılamayı yenileyebilecek. İş yükü büyük oranda hafifleyecek olan Yargıtay ve Danıştay, birer içtihat mahkemesine dönüştürülecek.

Düzenleme, Yargıtay (516) ve Danıştay’da (195) halen görev yapan 711 yargı mensubunu çok yakından ilgilendiriyor. Taslak ile Yargıtay ve Danıştay’ın daire ve üye sayılarının azaltılması öngörülüyor. Halen 23’ü hukuk, 23’ü ceza 46 daireli ve 516 üyeli Yargıtay; 12 hukuk, 12 ceza daireli ve 300 üyeli olacak biçimde yeniden düzenleniyor. 17 daire ve 195 üyesi bulunan Danıştay ise yeni yasa ile 14 daireli ve 125 üyeli hale getiriliyor. Görev süresi de emekliliğe kadar değil, 12 yıl olacak.

Yasaya “Yasa çıktığı an Yargıtay ve Danıştay’da bulunan tüm üyelerin görev süresi sona erer” yönünde geçici bir madde konulacak. Böylece yasa Resmi Gazete’de yayımlanır yayımlanmaz 516 Yargıtay ve 195 Danıştay üyesinin tamamının görevi sona erecek.

Bu aşamadan sonra HSYK devreye girecek. HSYK, 5 gün içinde bu isimlerden bazılarını tekrar Yargıtay ve Danıştay üyesi olarak görevlendirecek, kalanlar ilk derece mahkemelere, savcılıklara veya istinaflara gönderilecek. Bürokrat kökenli Danıştay üyeleri ise yeniden seçilmezlerse kamuda uygun bir pozisyona atanacak. Taslağın, yeni hükümetin ilk görüşeceği düzenlemelerden biri olacağı belirtiliyor.