Anadolu Ajansı'na 'Hababam Sınıfı' suçlaması, suç duyurusu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen “Torba Kanun Tasarısı”, Anadolu Ajansı’nın kamu kurumu olup olmadığı tartışmasına neden oldu.
T24’ün haberine göre CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu hakkında “görevi kötüye kullandıkları” gerekçesiyle Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulundu.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, “Torba Kanun Tasarısı” olarak isimlendirilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine bugün devam edildi. Tasarının “Anadolu Ajansı’nın kamu payına ilişkin rüçhan haklarının kullanımı ile başta Kamu İhale Kurumu Kanunu olmak üzere çok sayıda kanundan muaf tutulması” hakkındaki maddesi, saatler süren uzun tartışmalara neden oldu. Komisyonun muhalefete mensup üyeleri, A.A’nın sadece hükümetin sözcülüğünü yaparak itibarını kaybettiğini savunurken “Genel Müdür Kemal Öztürk’ün satın aldığı yüzde 25.65 oranındaki Ajans hisseleri” tartışmaların odağını oluşturdu.
Komisyon Başkanı Recai Berber “Tasarıdaki maddenin özünde, bir anonim şirketi olan Ajans’ın kendi hisselerini satın almasının, Türk Ticaret Kanunu gereği sermaye azaltılması anlamına geleceği” uyarısında bulundu.
CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, Ajansın son zamanlarda çalışanları üzerinde baskı kuran, sendikayı uzaklaştıran bir kurum haline geldiğini savundu.
Çetin sözlerine şöyle devam etti:
 
“2012 yılı başında şirket sermayesinin yüzde 47.75’inin Hazine, yüzde 41.25’inin çok uzun yıllardır sahipleri bilinmeyen gerçek kişilere, yüzde 11’inin de sahipleri bilinen gerçek kişilere ait olduğu anlaşıldı. Buna göre Hazine, Anadolu Ajansı’nın en büyük ortağı konumundadır. Aynı yıl yapılan Genel Kurulda Ajans sermayesinin 20 bin liradan 50 bin liraya çıkarılmasına karar verildi, ardından yapılan yönetim kurulunda da kullanılmayan rüçhan haklarının tamamının üçüncü bir kişi tarafından  kullanılmasına karar verildi.
Bu karara dayanarak Ajans Genel Müdürü Kemal Öztürk’ün, rüçhan haklarını kullanarak şirketin toplam hisselerinin yüzde 25.65’ine karşılık gelen kısmını hisselerin nominal değeri olan 12 bin 825 lira karşılığında satın alarak, pay defterine adını yazdırdı ve böylece şirketin yüzde 25.65’ine sahip oldu. Daha sonra Genel Müdür, şirkete verdiği bir dilekçe ile sahibi olduğu hisseler üzerinde Hazine Müsteşarlığı lehine intifa hakkı tesis ettirdi. Bu hisse devre ile Anadolu Ajansı Anonim Şirketi önemli ölçüde bir gelirden mahrum bırakıldı. Zira, yüzde 25.65’ oranındaki hisse rayiç değeri ile satılmış olsa, şirket çok ciddi bir gelir elde edecekti. Yönetim Kurulu kararı ile yapılan satış işlemi sonunda Hazine’nin de gelir kaybı söz konusudur. Bu kaybın telafisi için, hisse satış işleminin iptali ve Ajans ve Hazine’nin gelir kaybının, buna neden olanlar tarafından tazminat olarak ödetilmesi gerekir. Bu satışta Genel Müdür ve Yönetim Kurulu görevi kötüye kullandı. Buradan cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuyorum. Savcılıklar, derhal Ajans üzerindeki tasarrufları inceleme almalıdır.”
CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da, Türk Ticaret Kanununa tabi bir anonim şirketine tasarıda öngörülen muafiyetlerin tanınmasının anlaşılmaz bir durum olduğunu iddia etti. Kuşoğlu “Ne olduğu belli olmayan bir şirket. Kamu kurumu desek ‘değil’ deniyor, bir yandan da TTK’ya tabi. Adrese teslim kanun çıkarıyorsunuz. Burada bunları konuşmayı bile ayıp sayarım.  Sorunu varsa sermaye artırımına gider ve yoluna devam eder ya da kapatılsın. Bu şirket ne kamu hukukuna ne de özel hukuka uyuyor” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın da, devletin Anadolu Ajansı’nda fiilen yüzde 70 payı olduğunu savunarak  “Anadolu Ajansı, bir hababam sınıfıdır, bir çiftliktir. Orada ne yapıldığı belli değildir, sadece hükümet ne derse onu yapıyor” sözleriyle eleştirdi.
CHP İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu ise “Hisse senedi intifa hakkının, kişinin rızası ve iradesine bağlı olarak verilebileceğini” belirterek “Yarın Genel Müdür, vermiyorum derse ne olacak? Mahkeme yoluna gidilecek. Bu açıdan bakıldığında bu hisse satışında bir anormallik var. Demekki bugüne kadar yapılmış her şey yasadışı. Kimseyi kandırmayın. Maddeyi Tasarı metninden çıkarın. Aksi halde Anayasa Mahkemesi’ne götürürüz” şeklinde konuştu.
Komisyon Başkanı Recai Berber, TTK kapsamındaki anonim şirketinin sermaye yapısının kamu ağırlıklı olduğunun anlaşıldığını belirterek “Komisyon Başkanlığı olarak konuyu Sayıştay’a bildireceğiz ve denetim talebinde bulunacağız” dedi.
Tartışmaların ardından Anadolu Ajansı ile ilgili madde AKP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Tasarının görüşmelerine yemek arasından sonra devam edilecek.