AGOS’tan Ermeni Patrik Vekili’ne çok sert yanıt: ‘Tarifiniz bize hakarettir’

Agos gazetesi, Almanya’nın ‘Ermeni soykırımı’nı tanımasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a derin üzüntü duyduğunu belirten Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Patrik Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan’a hitaben sert bir mektup kaleme aldı.

atesyan-erdogan-3

Diken’in aktardığına göre, gazete mektubunda Ateşyan’a şu sözlerle seslendi:

“Duyduğumuz teessürü ve ilaveten isyan ile öfkeyi bir kez daha dile getiriyor, Zat-ı Alilerinize akıl, fikir, izan ihsan etmesini Allah’tan diliyoruz. Bir iç savaş ortamında her gün insanlar öldürülürken, ‘Yurdumuz insanına yararlı hizmetlerde bulunan Devlet Ricalini çalışmalarında başarılı kılmasını’ dilediğiniz Yüce Allah’tan size de vakur duruş niyaz etmesi de en büyük temennimizdir.”

Ateşyan, Erdoğan’a hitaben yazdığı mektupta Erdoğan’a şöyle demişti: “Ermeni milletinin tarih sayfalarındaki bu acısı, ne yazık ki uluslararası siyaset platformunda Türkiye’yi ve Türk milletini suçlamak ve cezalandırmak için bir araç olarak algılanmakta ve bu sakil anlayış nedeniyle Türkiye, Ermeni toplumunun üst ve alt kimliklerinin yara almasına neden olmaktadır.”

‘Bir kul edasıyla iki büklüm olmanın neresi duruştur?’

Ateşyan’ın mektubunu ‘teessür, öfke ve hicap duyguları’ ile okuduğunu belirten Agos, mektuba şu sözlerle başladı: “Bu mektubu, o cemaate mensup olan ancak sizin dile getirdiğiniz görüşlerin içerik ve üslubuna katılmayanların sesi olarak kabul edin.”

Başpiskoposun ‘Ermeni soykırımı’‘Birinci Dünya Savaşı’nın trajik dönemlerinde cereyan etmiş olaylar’ sözleriyle tanımladığını hatırlatan Agos, mektuba “Bir halkın vatandaşı olduğu devletin kararı ve sistematik uygulaması ile yaşadığı topraklardan neredeyse topyekûn silinişini, ‘Birinci Dünya Savaşı’nın trajik dönemlerinde cereyan etmiş olaylar’ şeklindeki devlet söylemiyle tarifiniz, sizin de dahil olduğunuz halkın nezdinde atalara, kurbanlara ve kalanlara hakarettir” diye devam etti.

Mektupta, Erdoğan’ın “Ya biz eğer bu noktada böyle bir hassasiyeti göz etmemiş olsak şu anda bizim vatandaşımız olmayan Ermenileri biz niye ülkemizde tutalım? Şu anda Avrupalıların yaptığı gibi biz de onları Ermenistan’a göndeririz. Yaparız bunu” sözleri hatırlatılırken, Ateşyan’ın Erdoğan’a yazdığı mektuptaki, “Patriklik Makamı, geleneksel çizgide kalınarak dengeli bir duruş sergilenmesinin bazılarının hoşuna gitmeyeceğinin de bilincindedir” sözlerine “Doğrusu bir kul edasıyla iki büklüm olmanın neresi duruştur, onu da anlamakta zorluk çekiyoruz” denilerek yanıt verildi.

Mektuba şöyle devam edildi:

“Alman İmparatorluğu’nu bu cürmün doğrudan suç ortağı ilan eden metnin neredeyse yüzde seksenlik bölümü Almanya’nın kendi tarihi ile hesaplaşmasından oluşmaktadır. Keza, tasarının iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin en yoğun olduğu bir dönemde kabulü, ‘travmanın uluslararası alanda kullanılması’ iddianızı boşa çıkarmaktadır.

Devam edelim; ‘Ermeni milleti nezdinde bir travma yaratmış bu acının uluslararası siyaset arenasında kullanılması gerçekten bir hüzün ve bir acı kaynağıdır’ demişsiniz.

Doğrudur, sizi bu mektubu yazmaya iten baskı, bizler için  hüzün ve acı kaynağıdır. Keza Türkiye Ermeni toplumunun üst ve alt kimlikleri, dediğiniz gibi bu yasanın kabulünden değil sizin bu satırlarınızdan yara almıştır.

Hele ‘Ermeni Milletinin emperyalist güçler tarafından nasıl kullanıldığı gerçeğin’den bahsiniz, sizin bu resmi devlet söyleminizi kullanacak çevreler dışında, kendi halkınız nezdinde ibretlik bir inkârcı söylem olarak kayda geçmiştir. Bu söylemin yakın gelecekte kimler tarafından ‘coşkulu alkışlarla’ karşılanacağı görülecektir.

Bu vesileyle sizin mektubunuzdaki dille ifade edecek olursak, duyduğumuz teessürü ve ilaveten isyan ile öfkeyi bir kez daha dile getiriyor, Zat-ı Alilerinize akıl, fikir, izan ihsan etmesini Allah’tan diliyoruz. Bir iç savaş ortamında her gün insanlar öldürülürken, ‘Yurdumuz insanına yararlı hizmetlerde bulunan Devlet Ricalini çalışmalarında başarılı kılmasını’ dilediğiniz Yüce Allah’tan size de vakur duruş niyaz etmesi de en büyük temennimizdir.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *